Klotväxel på Stallbacka industrispår

Klotväxel på Stallbacka industrispår

Klotväxel på Stallbacka industrispår

På Stallbacka industriområde i Trollhättan finns ett rostigt järnvägsnät med flera rödgula klotväxlar. Av de rostiga spåren att döma används inte spåren speciellt flitigt och det är oklart om dom används överhuvudtaget. Sly och annan växtlighet har ännu inte tagit över helt vilket kan tyda på någon form av aktivitet. Trollhättans stad äger spåren, som har en banlängd på 5900 meter. Järnvägen har varit viktig för många industrier på Stallbacka, inte minst den sedan många år tragiskt nog insomnade biltillverkaren Saab. Industrispårens öde verkar höljda i dunkel och man ser inga tecken på aktivitet runt spåren eller att dom trafikeras av några tåg. Trollhättans stad planerar dock att upphandla underhåll av industrispåren under året för att genomföras 2025-2027. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/800 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Andarnas skepp i solnedgång

Andarnas skepp i solnedgång

Andarnas skepp i solnedgång

Ute på piren vid gästhamnen i Vänerparken i Vänersborg står skulpturen Andarnas skepp av Kjell Engman. Solen håller på att gå ner och dagens sista solstrålar lyser genom det färgade glaset i skulpturen. Vänerparken ligger i direkt anslutning till Vänerviken Vassbotten och från parken ser man alla fartyg som passerar till eller från Vänern. På andra sidan Vassbotten ser man hus i stadsdelen Blåsut. Vänerparken erbjuder fina promenadstråk och stora öppna gräsytor. I parken finns också grillplatser där man kan grilla sin medhavda mat. Andarnas skepp är skapade av glas, stål och röd granit och föreställer ett skepp med tre segel. Skulpturen skänktes till Vänerborgs kommun i samband med 350-årsjubieumet av Vänersborgs stadsprivilegier 1994. Här finns fler kvälls- och nattbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/320 s och f/5,6
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Gästhamnen i Trollhättan

Gästhamnen i Trollhättan

Gästhamnen i Trollhättan

Gästhamnen i Trollhättan ligger i omedelbar anslutning till slussarna och är väldigt populär. Så fort vårvärmen börjar komma på allvar fylls hamnen med motorbåtar och segelbåtar. Lägger man till i gästhamnen finns mycket att titta på i slussområdet med sin spännande historia, som sträcker sig över flera århundraden. Här finns också Kanalmuseet, som skildrar den historiska utvecklingen av slussområdet i Trollhättan. Slussområdet bjuder också på fina promenadstråk längs slussleden och fina gräsytor i parkområdet Gamle Dal’n. I förgrunden syns slussportarna i den översta av Trollhättans fyra slussar. När norrgående fartyg är klara med den slussen fortsätter dom ut i Åkerssjö för att därefter glida in i den sprängda Bergkanalen, som går genom centrala Trollhättan. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/5,6
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)