Allé i dimma

Allé i dimma

Allé i dimma

Trädallén leder in till Kobergs ägor och de bortersta träden tonar delvis bort i dimman. Infarten till allén vaktas av en låst grind och är inte tillgänglig för allmänheten. Dimman varierar i intensitet men här försvinner allt bortom allén in i den mjölkvita dimman. Kobergs slott är känt sedan 1400-talet men huvuddelen av dagens byggnad kommer från slutet av 1500-talet. Under slutet av 1800-talet genomgick Kobergs slott en omfattande renovering och dagens utseende härstammar från den renoveringen. Koberg och Gåsevadholms fideikommiss instiftades år 1772 av direktören för Ostindiska Companiet, Niclas Sahlgren. Ett fideikommiss är en egendom med förändrad arvsrätt och innehavaren av fideikommissen äger i princip inte egendomen men disponerar och förvaltar den. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/7,1