Ångbåten SS Herbert

Ångbåten SS Herbert

Ångbåten SS Herbert

Ångbåten SS Herbert är på väg längs Säveån på sin färd ut på Mjörn. För att komma under gångbron har man fällt både skorstenen och masten i fören. Så fort man passerat bron fäller man åter upp skorsten och mast. Herberts ångpanna eldas med stenkol och man kan känna den omisskännliga doften av stenkol när båten passerar. Båten har ett välbevarat originalmaskiner och är numera K-märkt. Vissa år har Herbert haft problem med att ta sig fram längs Säveån dels på grund av lågt vattenstånd och dels på grund av kommunens ovilja att muddra. Herbert är ursprungligen en bogserbåt, som byggdes 1905 på Eriksbergs varv i Göteborg. I början av förra seklet var vattenlederna viktig transportleder och mycket gods transporterades längs landets kanaler och sjösystem. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/250 s och f/5,0