Angöringsfyren i varmt kvällsljus

Angöringsfyren i varmt kvällsljus

Angöringsfyren i varmt kvällsljus

Solen närmar sig horisonten och kastar ett varmt ljus över angöringsfyren längst ut på piren vid Säveåns utlopp i Mjörn. Fyren lotsar båtar ute på Mjörn in i Säveån och till småbåtshamnen. Klockan har passerat 17 och det är fortfarande ljust men det börjar skymma. Det märks tydligt att dagarna blir ljusare både på morgonen och på kvällen. Om mindre än tio minuter kommer dock solen försvinna ner under horisonten. Det varma ljuset lyser också upp de vita husen på Kvarnberget. En angöringsfyr är en fyr avsedd att hjälpa sjöfarare som kommer från öppet vatten och är på väg in i en farled. Angöringsfyren kan vara placerad både i vattnet och på land. Några kända angöringsfyrar är Hoburgs fyr på Gotland, Långe Jan på Öland samt Hjortens udde i västra Vänern. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,7, 1/200 s och f/7,1