Anmiro i Brinkebergskulles sluss

Anmiro i Brinkebergskulles sluss

Anmiro i Brinkebergskulles sluss

Det ser nästan ut som lastfartyget Anmiro med våld försöker pressa sig in i Brinkebergskulles sluss i Vänersborg. Nu går det utan våld men det är bara några decimeter till goda på varje sida mellan fartyget och slussen. Anmiro är 87,97 meter långt och 12,9 meter brett. Enligt Sjöfartsverket får fartyg längre än 87 meter och bredare än 12,60 meter inte framföras i Trollhätte kanal utan särskilt tillstånd så Anmiro platsar lätt i kategorin fartyg som brukar benämnas Vänermax. Slussarna i kanalen är 90 m långa och 13,6 m breda och tillåter maximalt 89 meter långa och 13,4 meter breda fartyg. En ny slussled i Trollhätte kanal är under utredning och planering. Tanken är att något större fartyg skall kunna trafikera kanalen i framtiden men den nya sträckningen av kanalen är ännu inte klar. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,6