Athos lägger till i Vänersborg

Athos lägger till i Vänersborg

Athos lägger till i Vänersborg

Det 87 meter långa lastfartyget Athos håller på att lägga till i Vänersborgs hamn. På kajen är två personer från hamnen behjälpliga med att lägga till fartyget. Under dagen har fartyget tagit sig upp genom Göta älv och Trollhätte kanal. Fartyget ligger inte så djup i vattnet och fören ligger betydligt högre än aktern i vattnet och det brukar vara ett tecken på att fartyget saknar last. Athos har likt så många andra kommersiella fartyg bytt namn ett antal gånger och man kan se i fören att fartyget tidigare seglat under namnet Anke. Athos är byggt 2001 och seglar under flagg från smått exotiska Antigua och Barbuda. Antigua och Barbuda är en östat i Västindien och är en del av Små Antillerna. Landet består av två huvudöar, där Antigua är den största och Barbuda betydligt mindre. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8. 1/400 s och f/8,0