Fjärrvärmerök

Fjärrvärmerök

Fjärrvärmerök

Det blåser en västlig vind denna decemberkväll, som gör att röken från fjärrvärmeverket i Sävelund blir nästan parallell med marken. Röken lämnar skorstenen i en smal koncentrerad stråle men sprids sedan med vindens hjälp över en stor del av himlen. I toppen på den höga skorstenen sitter röda varningsljus, som skall varna flygplan för att här finns ett högt föremål. Normalt är röken nästan helt vit av all vattenånga den innehåller men med en så lång exponeringstid, som två minuter, kommer röken färgas av både de röda varningsljuset och övrigt omgivande ljus. Här finns fler kvällsbilder från Alingsås.

Canon 1D Mk IV ISO 100 EF 24-70 f/2,8, 120 s och f/9,0