Barents i Vänersborgs hamn

Barents i Vänersborgs hamn

Barents i Vänersborgs hamn

Lastfartyget Barents ligger i Vänersborgs hamn med lastluckorna öppna på vid gavel. Fartyget ligger högt i vattnet vilket indikerar att hon ännu inte lastats efter lasten hon fört med sig till Vänersborg lossats. Man får hoppas att vädergudarna står fartyget bi och inte helt plötsligt bestämmer sig för ett rejält skyfall för då riskerar lastutrymmet fyllas med vatten istället för avsedd last. Den undre delen av skrovet har en sällsynt riklig grön algbeläggning vilket antyder att fartyget legat stilla under en längre tid för att hunnit samla på sig så mycket grönalger. Fartyget har sin hemmahamn på St. John’s i Antigua och Barbuda i Västindien men trafikerar ändå betydligt nordligare breddgrader än vad hon rimligen borde vara van vid. Var fartygen är registrerade hänger samman med var det är mest ekonomiskt. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/11