Bockkranen vid Olidan

Bockkranen vid Olidan

Bockkranen vid Olidan

När man kör mot slussområdet i Trollhättan passerar man bockkranen på höger sida. När man byggde Olidans kraftstation var det många tunga delar som skull transporteras från Nohabs fabriker till kraftstationen. Det var både turbiner, generatorer samt granitblock till byggnaden. Problemet var den stora höjdskillnaden men problemet löstes med en järnväg och en bockkran. Järnvägen fanns redan och svängbron över kanalen möjliggjorde transport till kanalöarna. För att få ner alla tunga delar från järnvägen byggdes år 1909 bockkranen. Med kranens hjälp lyfte man av det tunga godset från järnvägsvagnar. Godset lyftes sedan ner och placerades där på vagnar, som kunde transportera godset vidare via räls och ett par vändskivor. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/11