Bommeslussen och Brinkebergskulles sluss

Bommeslussen och Brinkebergskulles sluss

Bommeslussen och Brinkebergskulles sluss

Fartyg som girar babord i Göta älv och in i den grävda kanalen Karls grav möts av två slussleder vid Brinkebergskulle. Slussleden rakt fram är den nuvarande från 1916 och den som används. Till vänster syns rester av den så kallade Bommeslussen. Själva den stensatta slussbassängen är i stort sett intakt. Slussportarna är dock borta men man kan fortfarande se var portarna varit upphängda. När Göta Kanal öppnades 1832 var dom slussarna större än dom i Göta älv och för att fartyg skulle kunna segla ända från västerhavet till Stockholm byggdes slussarna om i Göta älv. Innan de två nya slussarna vid Brinkebergskulle stod klara 1841 fick större fartyg lastas om i Vänersborg, vilket naturligtvis inte var en hållbar lösning. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/4,5