Brinkebergskulles sluss

Brinkebergskulles sluss

Brinkebergskulles sluss

Brinkebergskulles sluss ingår i Trollhätte kanal och är den första slussen sjöfararna kommer till efter man lämnat Vänern på färden söderut. Den ursprungliga slussen konstruerades av Christopher Polhem och stod färdig 1752. När Göta kanal öppnades 1832 var dock befintlig slussled för liten och nya slussar byggdes, som stod klara 1841. Den gamla slussleden går parallellt med nuvarande ungefär 400 meter innan den gamla leden går ihop med nuvarande. Den nuvarande slussen vid Brinkebergskulle stod klar 1916 och byggdes för att det åter behövdes en större slussled. Slussen är 88 meter lång och 13,2 meter bred samt har en lyfthöjd på 6 meter. Dagens båtar som trafikerar Vänern är ofta skräddarsydda för slussarna och är strax under 88 meter långa och knappt 13 meter breda. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/9,0