Det blommar i betongen

Det blommar i betongen

Det blommar i betongen

Maskrosorna blommar för fullt med sina solgula blommor. Den finner till sig till och med tillrätta bland betongen i ruinen efter det nedlagda pappersbruket i Vargön. Det är en synnerligen livskraftig växt och det behövs minimalt med jord för att den skall slå rot i betongsprickorna. Så här års får den grå betongen i resterna av det nödtorftigt rivna pappersbruket sällskap av grönskan från de nyutspruckna löven på slyn, som etablerat sig i den magra jorden bland betongresterna. De gröna löven och de gula maskrosorna lyser upp ruinen och de färgglada graffitimålningarna får naturlig konkurrens. Maskrosen ger stora mängder nektar och är en utmärkt växt för bin och den får högsta betyg på nektar och pollen. Dock är mängden pollen låg. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/10 s och f/8,0