Distansvärme

Fjärrvärmeverket i Sävelund

Fjärrvärmeverket i Sävelund

Förbränningspannan på fjärrvärmeverket i Sävelund reser sig som en oljecistern mot den klarblå himlen en januaridag 2011. Till uppvärmningen används i huvudsak flis men även olja förekommer som komplement. Värmeverket levererar fjärrvärme till samtliga Alingsås Energis fjärrvärmekunder, som utgörs av både bostäder och industrier. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 24-70 f/2,8 1/640 s och f76,3