Eken i Vänersborgs hamn

Eken i Vänersborgs hamn

Eken i Vänersborgs hamn

Det ryker lätt ur skorstenen på lastfartyget Eken där hon ligger i Vänersborgs hamn en bit in på onsdag eftermiddag. Fartyget ligger med fören söderut och ligger djupt i vattnet. Eken har lastat slig i Otterbäcken och gör bara ett tillfälligt uppehåll i Vänersborgs hamn. Vänersborgs hamn är strategiskt placerad nära större riksvägar och belägen där Trollhätte kanal möter Vänern. Strax efter fotograferingstillfället styr Eken kosan söderut genom Trollhätte kanal och Göta älv. Eken är 89 meter lång och 13,35 meter bred och med dom måtten tangerar hon de maximala måtten för vad dagens slussar i Trollhätte kanal klarar av. Nya och större slussar är under planering och förväntas stå klara runt 2030 då dagens slussar från 1916 nått slutet på sin tekniska livslängd. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/10