Eklöv på mossbevuxen sten

Eklöv på mossbevuxen sten

Eklöv på mossbevuxen sten

Under de stora ekarnas lövverk bildas det skugga i skogen och mossan trivs förträffligt på de väl skuggade stenarna. Några eklöv har landat på en av de mossbevuxna stenarna och höststormarna har ännu inte blåst bort dom från sin för tillfället upphöjda position. Bladnerverna syns tydligt på dom torra höstlöven. Ek (Quercus robur) är ett kraftigt lövträd och kan bli åtminstone tusen år gamla. Under flera hundra år tillhörde alla ekar i Sverige Kronan, eftersom virket användes för skeppsbyggnad av i första hand örlogsfartyg för den svenska flottan. På Visingsö i Vättern växer många ekar, som planterats med syfte att kunna användas för skeppsbyggnad. Att olovligen avverka ekar var ett allvarligt brott och vid upprepade förseelser kunde straffet bli förlust av livet. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,0