En bister vinterdag

En bister vinterdag

En bister vinterdag

En bister vinterdag ligger snön vit på marken men gång- och cykelbanan intill vägen är fri från snö. En tapper stavgångare trotsar kylan och tar sig fram längs det asfalterade stråket parallellt med vägen till Vargön. Ett klickande ljud hörs från stavarna varje gång stavgångaren sätter dom i marken. Det ligger ett dis över landskapet och träden i höjd med Nygårds egendom försvinner nästan helt in i diset. Vid dom dimhöljda träden går vägen till Västra Tunhem och den går genom den pittoreska lilla byn Floget vid foten av Hunneberg. Alldeles till höger ligger Göta älv och på den här delen av älven ligger isen. Den här delen av Göta älv har inte trafikerats av några större fartyg sedan pappersbruket i Vargön las ner år 2008 men markeringarna i farleden finns fortfarande kvar. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 250 med EF 70-200 f/2,8, 1/400 s och f/10