En gavel på Fogels jordkula

En gavel på Fogels jordkula

En gavel på Fogels jordkula

Den mycket primitiva bostaden har trots sin enkelhet ett fönster på varje gavel och en eldstad i mitten. Bostaden är en så kallad jordkula och är en mycket enkel bostad med kallmurad grund. Den är delvis nergrävd i marken i en sluttning eller i en kulle. Det finns en enkel eldstad för matlagning och skorsten på taket för röken. Jordkulan räknas idag som en slags fornlämning. Jordkulan på bilden kallas Fogels jordkula och återfinns i Skölvene. Taket är mossbevuxet och är inte mycket högre än den omgivande marken. Nils Johansson, allmänt kallad för Fogel, var en duktig stenarbetare och han byggde en jordkula till sig och sin hustru Britta-Stina Johansdotter Söt vid Lämmigabäcken. Hembyggdsföreningen har återuppfört den helt raserade jordkulan, som idag kan beses. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/50 s och f/2,8