En grävmaskin på Säveån

En grävmaskin på Säveån

En grävmaskin på Säveån

En grävmaskin på en pråm i Säveån speglar sig i det stilla vattnet. Underdelen på grävmaskinen med larvbanden är borta och maskinen står där den står på pråmen utan möjlighet att flytta sig. De höga tornen i framkanten på pråmen används för att hålla ekipaget på plats. Metallpelarna trycks ner i sjöbotten och förankrar på så sätt ekipaget. Nya markeringar för farleden har satts ut och det ligger sand på pråmen. Farleden kommer att rensas på bottensediment på ett par ställen vid Säveåns utlopp i Mjörn. Syfte med arbetet är att upprätthålla tillräckligt djup i farleden så fritidsbåtar och ångbåten S/S Herbert kan passera utan att köra i botten. En del av det bortrensade materialet är av sådan karaktär att det kommer att kunna återanvändas som skyddsvallar vid bågskyttebanan på Mariedal. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/640 s och f/5,6