En hål i betongen

En hål i betongen

En hål i betongen

I det släta betonggolvet finns en rostig metallram och i hålet sticker ett igensatt rör upp. Bultskallarna som håller fast locket på röret är rejält rostiga. En gång har det funnits en lucka, som täcker för hålet i betonggolvet, men den är sedan länge borta. Idag återstår tusentals och åter tusentals kubikmeter armerad betong av det nedlagda pappersbruket i Vargön. När bruket las ner 2008 efter över två hundra år av produktion revs fabriksbyggandens överdel men grunden, som var svårare att riva lät man helt enkelt bli att riva. Med någons goda minne kan man förmoda. Idag liknar resterna ett gigantiskt betongfort, som glada graffitikonstnärer gjort vad dom kan med för att den tråkiga grå betongen skall bli betydligt färgstarkare. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/8,0