Ett vintrigt Länsan

Ett vintrigt Länsan

Ett vintrigt Länsan

Isen har lagt sig i småbåtshamnen Länsan i Vänersborg. Den senast snön ligger kvar på isen men snön har smält på träden i det milda vädret. Några båtägare verkar ha ambitionen att vara först i vattnet med sina båtar till våren. Länsan var en gång mottagning för asptimmer till Vänersborgs Tändstickfabrik. Fabriken las ner 31 augusti 1932 i efterdyningarna av Kreugerkraschen och då förvandlades Länsan till småbåtshamn. I Länsan togs asptimret in i en hamnbassäng och transporterades vidare med ånglok till fabriken. Vid Södergatan/Regementsgatan finns en bit räls kvar från Tändsticksfabrikens stickspår till Älvsborgsbanan. Idag finns några smidda järnringar kvar som minne i Länsan. Järnringarna användes för att förtöja virke som skeppats eller bogserats till Länsan. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,6