Gamla Restad Gård

Gamla Restad Gård

Gamla Restad Gård

Den vackra gula träbyggnaden är det äldsta huset på Restad Gård. Troligen uppfördes huset på 1770-talet till landshövding Fredrik Liljehorn. Restad hade varit bostad för landshövdingen sedan mitten av 1700-talet och gården har därefter fungerat som sommarbostad för ett tiotal landshövdingar. Byggnadens nuvarande utseende härrör dock från 1800-talets andra hälft då den byggdes om åtminstone två gånger. Den gula byggnaden ligger vackert på en höjd och från den här sidan av byggnaden har man utsikt över Göta älv och Hunneberg. Innan landshövdingetiden var Restad en herrgård och från slutet av 1500-talet bodde här den adliga släkten Forstena. Tidigare på 1500-talet fungerade Restad Gård som löneinkomst åt anställda i kyrkan och skolan. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/5,6