Gamla stenbron i Munkedal

Gamla stenbron i Munkedal

Gamla stenbron i Munkedal

Den gamla stenbron i Munkedal byggdes någon gång på 1700-talet. Enligt en karta från 1700-talet gick här den gamla häradsvägen till Sörbygden. Vägen gick över det som idag är Munkedals Herrgård. Bron är en så kallad stenvalvsbro och det är en brotyp som använts under mycket lång tid. Ursprungligen byggdes valvbroar av natursten, som anpassades till konstruktionen med primitiva redskap. En valvbro är uppbyggd av stenar som låser varandra med sin egen tyngd. Konstruktionen blir både stabil och stadig. Det finns valvbroar som stått i mer än 2000 år och som används än idag. Redan under romarriket byggdes många valvbroar och tekniken att bygga stenbroar utvecklades. I Munkedal finns 14 dokumenterade stenvalvsbroar med ett till tre valv. Här finns fler byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/10