Gasverksbron

Gasverksbron

Gasverksbron

Det finns flera gamla stenbroar bevarade i Alingsås och Gasverksbron över Lillån är en av dom. Lagom till Lights in Alingsås 2020 har Gasverksbron fått ny belysning och ett par gamla gaslyktor har tagit plats intill den historiska bron. Intill Gasverksbron låg tidigare den västra tullporten till Alingsås. Genom den västra tullporten kom traktens bönder med sina vagnar lastade med varor till staden och herrskap i sina vagnar. Efter att ha passerat tullporten fortsatte dom in på Kungsgatan, förbi kyrkan och vidare till stadens torg. Torget var stadens hjärta och här var det liv och rörelse under torgdagar och när det var marknad. Här kunde bönderna sälja sina varor och herrskapet handla av vad som salufördes. Vid stadens infarter fanns tullportar och tullstugor. Här finns bilder från Lights in Alingsås 2020.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 13 s och f/6,3