Grönskande bryggrester

Grönskande bryggrester

Grönskande bryggrester

Fem pålar är vad som idag återstår av en gammal brygga i Göta älv och på ett par av dom har det börjat växa små lövträd. Lövträden börjar ta över den betongruin som återstår av de rivna pappersbruket i Vargön. Hela det gamla fabriksområdet gränsar till Göta älv. Lokaliseringen var ingen slump utan älven erbjöd både vattenkraft samt transportmöjligheter. Under mer än 100 år har fartyg lastade med timmer lagt till längs kajen och fartyg med färdiga pappersprodukter har lämnat bruket. Mycket av kajen finns fortfarande kvar och de delar som består av betong är ännu av mycket god kvalitet. Äldre delar av kajen, som är gjorda i trä, har dock tidens tand börjat bryta ner. Av någon anledning tilläts ansvariga att lämna kvar tusentals kubikmeter armerad betong vid rivningen av fabriksbyggnaden. Här finns fler bilder på övergivna föremål platser.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/5,0