Här lossas salt iland

Här lossas salt iland

Här lossas salt iland

Hamnkranen i Vänersborgs hamn öppnar den väldiga skopan och ut rasar ett par kubikmeter vägsalt ner mot den redan stora högen med salt på kajen. Lastfartyget Leckö har anlänt till Vänersborgs hamn fullastad med vägsalt och lossningsarbetet är nu i full gång. Varje gång hamnkranens skopa öppnas bildas ett vitt moln av salt och hade inte vinden varit så samarbetsvillig denna dag hade molnet av salt antagit gigantiska mått. En stor hjullastare transporterar undan för undan vägsaltet till en intilliggande lagerlokal i väntan på vidare transport till slutmålet. Vänersborgs hamn är inriktad på bulkvaror, det vill säga produkter utan egen förpackning. Produkterna förvaras lösa i de stora lastutrymmen på fartygen och kräver hjälp av hamnkran för att lastas och lossas. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/16