Helge i Bergskanalen

Helge i Bergskanalen

Helge i Bergskanalen

Lastfartyget Helge har precis slussat klart i Trollhättans fyra slussar och fortsätter nu genom den sprängda Bergskanalen. I slussarna har fartyget lyfts ungefär 32 meter och nu återstår bara slussen i Brinkebergskulle innan fartyget är i nivå med Vänern. Kanalen går genom centrala Trollhättan och en del bostäder längs kanalen har första parkett. På båda sidor om Bergskanalen går promenadstråk och dom utnyttjas flitigt både av flanörer och motionärer. Helge är 89 meter lång och 13,35 meter bred och har med dom måtten i princip maximal storlek som dagen slussar i Trollhätte kanal klarar av. Lastluckorna är stängda vilket kan tyda på att det är någon form av bulklast hon är på väg med till Karlstad. Efter att ha angjort Karlstad fortsätter resan till Otterbäcken strax norr om Mariestad. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/5,0