Huvudbyggnaden på Restad Gård

Huvudbyggnaden på Restad Gård

Huvudbyggnaden på Restad Gård

År 1905 uppfördes Vänersborgs hospital och asyl på Restad Gård i Vänersborg enligt ritningar från en av den tidens mest anlitade sjukhusarkitekter, Axel Kumlien. De ursprungliga byggnaderna i rött tegel är uppförda i enhetlig stil och med samma formspråk. Den stora och vackra huvudbyggnaden var kvinnornas vårdinrättning. Män och kvinnor var strikt åtskilda i denna slutna värd. De vanligaste diagnoserna var primär svagsinthet, sinnesslöhet, kronisk förryckthet och förvirring. På området anlades också en vacker park med skogsdungar, damm och utsiktsplatser då man ansåg att en vacker miljö skulle bidra till patienternas tillfrisknande. 1930 bytte sjukhuset namn till Restad sjukhus och 1989 flyttades psykvården till NÄL i Trollhättan. Idag är Restad Gård Sveriges största asylboende. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/10 s och f/4,0