Järnvägsbro i Trollhättan

Järnvägsbro i Trollhättan

Järnvägsbro i Trollhättan

Ett av Västtrafiks tåg håller på att passera över den fasta järnvägsbron i Trollhättan. Brospannet och tåget speglar sig i Göta älvs vatten. Tågen måste också passera en lyftbro över Göta älv för att komma till och från Trollhättans station. Den fasta bron är från början av 1900-talet och är 78 meter lång. Den går mellan Hjulkvarnsholmen och fastlandet vid Vårvik. På Hjulkvarnsholmen låg tidigare en banvaktarstuga med nummer 76A men den är borta. Lyftbron invigdes i slutet av 2001 och ersatte då en äldre svängbro från början av 1900-talet. Båda järnvägsbroarna har en gång- och cykelbana längs sidan. Sjöfarten i Trollhätte kanal är bara beroende av lyftbron för sin färd genom kanalen och sammanlagt passerar fartygen fem broar på sin färd genom Trollhättan varav Stallbackabron är den enda fasta. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/5 s och f/18