Jollen en vårdag i Trollhättan

Jollen en vårdag i Trollhättan

Jollen en vårdag i Trollhättan

Fram till såhär års har det varit väldigt tunt med fritidsbåtar i Trollhätte kanal men när vårvärmen äntligen verkar gör sig gällande på allvar börjar fritidsbåtarna åter dyka upp i kanalen. En stor segelbåt ligger i Trollhättans gästhamn men båten som precis slussat klart fortsätter över Åkers sjö och vidare i Bergkanalen. Båten har det inte helt beskrivande namnet Jollen och om det handlar om väldigt divergerande referensramar eller bara är ett påfund för att skapa reaktioner får vara osagt. Varje sommar passerar cirka 2500 fritidsbåtar Trollhätte kanal att jämföra med i genomsnitt 2 till 3 handelsfartyg per dygn. Trollhätte kanal med sina sex slussar är öppen för handelsfartyg dygnet runt årets alla dagar och handelsfartyg har företräde till slussning och broöppningar. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/8,0