Kinne vid Lilla Edetbron

Kinne vid Lilla Edetbron

Kinne vid Lilla Edetbron

Det har börjat skymma när lastfartyget Kinne kommer till Lilla Edet och fartyget håller precis på att passera Lilla Edetbron. Strax kommer fartyget glida in i den första slussen i Trollhätte kanal, Ströms sluss, på sin resa norrut i kanalen. I Ströms sluss kommer fartyget att lyftas sex meter upp och när fartyget kommer till Vänern har det lyfts sammanlagt 44 meter i Trollhätte kanals sex slussar. Fartyget ligger djupt i vattnet och är på väg mot Otterbäcken med sin last av vägsalt. I Otterbäcken kommer delar av vägsaltet att lossas och därefter kommer fartyget lasta slig. Fartyget fortsätter sedan till Karlstad där resten av vägsaltet lossas. Kinne är 89 meter långt och 13,35 meter bred. Med dom måtten är hon så stor som dagens slussar i Trollhätte kanal klarar av. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/5,6