Kraketak

Kraketak

Kraketak

Kraken är en gammal traditionell byggnad, som än idag förekommer i området kring södra Vänern och speciellt på Kållandsö. Sedan 1800-talet har kraken använts som redskapsbod, vedförråd och vinterförvaring av båtar. Krakens historia är väldigt lite dokumenterad men den förekommer i områden där tillgången på vass har varit god. Det finns historier om att hantverket att bygga krake kommer från Finland och att kunskapen efterhand letat sig fram till Vänerlandskapen. Kraken består i princip av ett sadeltak täckt med vass, som har bundits fast på en konstruktion av granstockar. Ovanpå vassen ligger långa störar för att ytterligare hålla vassen på plats. Gavlarna består ofta av obehandlade och okantade grova brädor och ingången till kraken sker genom en dörr på en av gavlarna. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/160 s och f/9,0