Kranar på Nordic Sola

Kranar på Nordic Sola

Kranar på Nordic Sola

Ungefär mitt på kemtankern Nordic Sola finns flera kranar för att kunna lasta och lossa från fartygets olika tankar. Nordic Sola är byggt 2008 och seglade fram till 2013 under namnet Clipper Sola. Det är inte ovanligt att fartyg under åren byter namn flera gånger och ofta i samband med försäljning av fartyget. Fartyget är 89 meter långt och 13 meter brett och är med dom måtten en typ av fartyg man brukar kalla för vänermax. Det är de största fartyg som kan trafikera Vänern eftersom det är de största fartyg slussarna i Trollhätte kanal i dagsläget kan hantera. Det är ganska vanligt att kemtanker går fullastade i en riktning men tomma åt andra hållet. Man kan på långt håll se att fartygen går tomma eftersom de ligger väldigt högt i vattnet och med fören extra högt. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/7,1