Kvarteret Syrenen i Vänersborg

Kvarteret Syrenen i Vänersborg

Kvarteret Syrenen i Vänersborg

Bostäderna vid kvarteret Syrenen i Vänersborg har ett fantastiskt läge med utsikt över Vänersborgsviken och småbåtshamnen. För ovanlighetens skull är det en småbåtshamn som är helt tom på småbåtar under vintertid, annars brukar alltid en och annan båt få övervintra vid sin plats. Lägenheterna längs gamla hamnkanalen i Vänersborg har första parkett med utsikt över Vänersborgsviken och kan ta del av den livliga sjöfarten under främst sommarhalvåret. Under vinterhalvåret förekommer i princip inga småbåtar i Vänersborgsviken men den kommersiella trafiken till och från Vänerhamnarna pågår året runt och 24 timmar om dygnet. Vid det här tillfället var det gott om isflak i den här delen av viken och flaggorna vajade i den bistra nordanvinden. Här finns flera blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8, 1/1000 s och f/7,1