Läckö Slott

Läckö Slott

Läckö Slott

Läckö Slott ligger vacker beläget längst ut på Kållandsö. Slottet är mest känt som det sagolika De la Gardieslottet och har ett medeltida förflutet. Biskopen i Skara Brynolf Algotsson lade här 1298 grunden till en befäst borg. Borgen låg strategiskt mitt i det dåvarande stiftet. Läckö slott har genom åren haft många ägare och slottets skick har varierat stort. År 1615 övergick slottet i släkten De la Gardies ägo och nu skedde stora om- och tillbyggnader. Magnus Gabriel De la Gardie var trettio är när han övertog slottet. Under greve Magnus genomfördes stora byggnadsarbeten på Läckö Slott med start 1654 byggdes bland annat nya rum för tjänstefolket i förborgen och han lät också uppföra Slottskyrkan. Det Läckö Slott vi ser idag är till stora delar greve Magnus slott. Slottet ägs idag av svenska staten. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 1/320 s och f/10