Lady Anne-Lynn i Göta älv

Lady Anne-Lynn i Göta älv

Lady Anne-Lynn i Göta älv

Det orange lastfartyget Lady Anne-Lynn har under dagen slussat i Trollhätte kanals sex slussar och befinner sig nu i Göta älv i höjd med Nol. Några dagar tidigare har fartyget lastat stenkross i Vänersborgs hamn och ligger nu betydligt djupare i vattnet än när lastningen påbörjades i Vänersborg. Från Vänersborg har nu fartyget sänkts sammanlagt 44 meter i slussarna för att komma i nivå med västerhavet. Ombord finns en av Sjöfartsverkets lotsar, som klev ombord i Ströms sluss i Lilla Edet och kommer följa med fartyget till Tångudden i Göteborg. Lady Anne-Lynn kommer därefter fortsätta med sin last till Oostende i Belgien. Lady Anne-Lynn är 88 meter lång och 13,39 meter bred vilket i princip är maximalt vad dagens slussar i Trollhätte kanal klarar av. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8, 1/500 s och f/6,3