Lady Ariette vid Olidebron

Lady Ariette vid Olidebron

Lady Ariette vid Olidebron

Lastfartyget Lady Ariette glider sakta fram i den sprängda Bergskanalen i Trollhättan och passerar Olidebron. Fartyget har precis slussat klart i Trollhättan och man får uppfattningen att lotsen måste besitta övermänsklig förmåga när han lyckat lirka in enligt uppgift en 14 meter bred Lady Ariette i slussarna, som maximalt kan hantera 13,7 meter breda fartyg. Även om lotsarna är oerhört skickliga får man nog skylla fenomenet på en felskrivning och Lady Ariette är snarare 13,35 meter bred men det krävs ända stort precision vid slussningen. Lady Ariette är mitt sitt orange skrov inte överdrivet diskret utan det uppmärksammas lätt. Fartyget är på väg med sin last till Lidköping, som är en hamn med inriktning på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/5,0