Landsvägsbron i vintermiljö

Landsvägsbron i vintermiljö

Landsvägsbron i vintermiljö

De rostbruna järnvägsspåren avviker i färg från resten i vinterlandskapet. Snön ligger vit på marken och på den gamla landsvägsbron i sten. På bron ligger snön fortfarande kvar på rälsen. Över bron har tågen på den gamla Västgötabanan passerat under 1900-talet. Banan öppnades för trafik 1 januari 1900 och den hade sin storhetstid fram till andra världskrigets slut då konkurrensen från den framväxande bilismen successivt blev allt större. Under bron passerade tidigare bilar som skulle till eller från Sollebrunn. Nedläggningen av järnvägen började på 1960-talet och den sista persontrafiken upphörde 1970. Idag finns 12 kilometer bevarade mellan Anten och Gräfsnäs av den en gång över 22 mil långa smalspåriga järnvägen Västergötland-Göteborgs Järnvägar. Här finns fler bilder från Anten-Gräfsnäs järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/50 s och f/13