Lavatäckt sten i Jättakullens hällkista

Lavatäckt sten i Jättakullens hällkista

Lavatäckt sten i Jättakullens hällkista

Den sydligaste stenen i Jättakullens hällkista är rikligt bevuxen med många olika sorters lavar. Lavarna har haft gott om tid på sig att fastna på stenen då hällkistan anses vara ungefär 4000 år gammal. Tidigare gick E20 bara ett stenkast från hällkistan men trots att lavar ogillar luftföroreningar verkar luftens kvalitet inte påverkat lavarna på ett negativt sätt. Det är nästan omöjligt att upptäcka en enda liten fläck på stenen som inte täckts med lavar och dom har täckt stenen i ett vackert mönster. Jättakullens hällkista är den största i Sverige och byggdes åt och av en välmående bondebefolkning, som levde i trakten för 4000 år sedan. Gravarna visar var befolkningen bosatte sig och hällkistor är gemensamhetsgravar, som användes i flera generationer. Här finns fler bilder på stenar.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/10