Lavbevuxet träd i stenmur

Lavbevuxet träd i stenmur

Lavbevuxet träd i stenmur

Trädet växer upp ur stenmuren och dess grenar är helt översållade med grå lavar. När stenmuren en gång placerades på sin plats av valkiga händer fanns inget träd på platsen men ett frö har spridit sig till platsen, kanske med vindens hjälp eller genom någon fågels försorg. Fröet slog rot och rötterna letade sig ner genom stenarna till jorden under. Markerna här genomkorsas av stenmurar, som är resultatet av idogt arbete med att bryta ny mark. Stenarna man lyckades bryta upp ur marken fick ett nyttigt användningsområde när man placerade dom i långa stenmurar. De låga stenmurarna var tillräckligt hinder för att djuren skulle hålla sig på plats i beteshagen. Här och där finns öppningar i stenmurarna för att ge tillträde till betesmarkerna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/5,6