Leckö i Vänersborgs hamn

Leckö i Vänersborgs hamn

Leckö i Vänersborgs hamn

Lastfartyget Leckö ligger i Vänersborgs hamn och lossar sin last. Lastrummet är fullt med vägsalt och hamnkranen tömmer undan för undan lastrummet på vägsalt. På kajen ligger ett berg av vägsalt och hjullastaren med den gigantiska skopan transporterar vägsaltet till en intilliggande lagerbyggnad. Det är oklart om det är vägsalt för issmältning eller för att minska vägdammet torra dagar men vägsalt är det. Leckö är enligt uppgift ett 89 meter långt och 13,55 meter brett lastfartyg, som seglar under Nederländsk flagg. Dagens slussar i Trollhätte kanal klarar enligt Sjöfartsverkets egna uppgifter maximalt 89 meter långa fartyg 13,4 meter breda fartyg. Även med skohorn och konsistensfett borde det vara omöjligt för Leckö att tränga sig in i slussarna men bevisligen har hon tagit sig genom alla sex slussarna. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/10