Lexus från Donsö passerar Dalbobron

Lexus från Donsö passerar Dalbobron

Lexus från Donsö passerar Dalbobron

Olje- och kemtankfartyget Lexus håller på att passera Dalbobron vid Vänersborg och ta sig in i Trollhätte kanal efter att varit i Karlstad och lossat sin last. Efter att ha passerat Vassbotten kommer Lexus till den första slussen på sin färd från Vänern till Västerhavet, Brinkebergskulles sluss. Lexus är svenskregistrerad och byggd 2005 samt hör hemma på Donsö. Lexus är optimerad för att passa slussarna mellan Västerhavet och Vänern och med sina 87,82 meters längd och 13,37 meters bredd lämnar hon inte onödigt mycket luft mellan skrovet och slussen. Lexus har en bulb i fören, som är en strömlinjeformat utbuktning av stäven. Konstruktionen skapar ett vågsystem som syftar till att minska fartygets eget vågsystem vilket bidrar till ökad fart och minskad bränsleförbrukning. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/7,1