Lindeborg i Brinkebergskulles sluss

Lindeborg i Brinkebergskulles sluss

Lindeborg i Brinkebergskulles sluss

Lastfartyget Lindeborg styrs med säker hand in i Brinkerbergskulles sluss av en Sjöfartsverkets rutinerade lotsarna. Lindeborg är 82,5 meter lång och 12,5 meter bred och har därmed ungefär 1 meters marginal i bredd och något mer i längd. På slusskanten väntar slussvakten på att ta emot en tross från Lindeborg för att säkra fartygets position i slussen. Strax kommer slussen att fyllas med vatten och fartyget lyfts de sista sex meterna upp till Vänerns nivå. Nuvarande lots kommer att få avbyte av en vänerlots när fartyget passerat Dalbobron i Vänersborg om en kort stund. För bara någon minut sedan svängde Lindeborg av från Göta älv och in i den grävda kanalen Karls grav. Kanalen förbinder Göta älv med vänerviken Vassbotten och gör så fartyg kan trafikera Vänern via Göta älv. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,0