Lostbåt 718SE och Coe Kaethe

Lostbåt 718SE och Coe Kaethe

Lostbåt 718SE och Coe Kaethe

Lostbåt 718SE och det panamaregistrerade lastfartyget Coe Kaethe är på väg in mot Vänersborgs hamn. De senaste dagarnas intensiva kyla har skapat ett tunt istäcke men det är inget som än så länge hindrar sjöfarten. Dalbobron håller på att öppnas för att lastfartyget skall kunna passera bron. Lotsbåten har mött upp Coe Kaethe i Vänersborgsviken en bit från Dalbobron för lotsbyte. Vänerlotsen lämnar nu över ansvaret till lotsen som skall föra fartyget genom Trollhätte kanal. Coe Kaethe har senast varit i Hällekis och är nu på väg söderut genom Trollhätte kanal till Wismar i Tyskland. Coe Kaethe är 80,91 meter lång och 11,3 meter bred och man kan tycka att det borde finnas fartyg att tillgå på närmare håll för svensk insjötrafik än fartyg från Panama. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/1000 s och f/5,6