Lotus 8 meter över Höljan

Lotus 8 meter över Höljan

Lotus 8 meter över Höljan

Kemtankerna Lotus har precis tagit sig in i den översta slussen i Trollhättan och när man betraktar fartyget från Höljan blir höjdskillnaden tydlig. När Lotus har slussat klart i den översta slussen har fartyget sänkts 8 meter och de fyra slussarna i Trollhättan sänker respektive höjer fartygen sammanlagt 32 meter. De stora fallen i Trollhättan hade länge varit ett hinder för sjöfarten och redan på 1700-talet försökte man skapa slussar för att sjöfarten skulle kunna passera fallen utan omlastning. Under ledning av Christopher Polhem gjordes ett försök och några slussar blev klara men det var först år 1800 som den första fullt fungerande slussleden stod klar i Trollhättan. Nu kunde fartyg passera Trollhättan utan tidsödande och arbetskrävande omlastning. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/10