Lotus glider ut i Höljan

Lotus glider ut i Höljan

Lotus glider ut i Höljan

Den blå kemtankern Lotus har precis slussat klart i den översta slussen i Trollhättan och glider nu sakta ut i Höljan, som är en konstgjord sjö mellan den översta och de nedersta slussarna i Trollhättan. I Höljan kan fartyg mötas och fartyg kan invänta sin tur att slussa. Lotus har lossat sin last i Karlstad och är nu på väg söderut. Det syns tydligt att Lotus går tom på sin resa söderut eftersom fören ligger cirka en meter högre än aktern. I aktern ligger det tunga maskineriet och när fartyg går tomma får de en speciell lutning. Kemtanker i vänertrafik går nästan alltid tomma på last på sin återresa eftersom det sällan eller aldrig finns någon last att transportera söderut. Om en kort stund kommer Lotus att möta lastfartyget Kinne i Höljan. Kinne är lastad med björkmassaved till pappersbruket i grums. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/8,0