Lotus i Trollhättans nedersta slussar

Lotus i Trollhättans nedersta slussar

Lotus i Trollhättans nedersta slussar

Den blå kemtankern Lotus ser nästan ut pressa sig ut genom berget när den är på väg in i den översta av den tre nedersta slussarna i Trollhättan. Lotus är en regelbundet återkommande gäst i Trollhätte kanal och på Vänern. Lotus går ofta till Karlstad med sin last. Det finns fler kemtanker som trafikerar kanalen och Vänern och gemensamt för dom är att dom nästan undantagslöst går tomma på tillbakaresan. En tomt fartyg ligger högt med fören och Lotus ligger drygt en meter högre än den tyngre aktern. Den tomma och högt liggande Lotus ger ett mäktigt intryck när det glider in i slussen. Fartyget är 87,82 meter långt och 13,37 meter brett. Lotus ligger så när slusskanten att en person på kajkanten lätt skulle kunna röra vid fartyget när det styr in i slussen. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,0