Mekanik vid Ekeblads sluss

Mekanik vid Ekeblads sluss

Mekanik vid Ekeblads sluss

Christopher Polhem försökte redan i mitten av 1700-talet skapa en slussled förbi de 30 meter höga fallen i Trollhättan. Slussleden skulle placeras i själva fallsträckan genom tre mycket djupa slussar sprängda ur berget. Den översta slussen, Ekeblads sluss, invigdes 1754 av kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika, som är de enda som slussat här. Resterna av Ekeblads sluss ligger vid nuvarande Strömkarlsbron. Den mellersta 15,4 meter djupa slussen, Polhems sluss, stod färdig 1753. Den hade inga slussportar och blev aldrig använd. Den nedersta slussen, Elvius sluss, var färdigsprängd 1755 men en olycka vid ett sågverk uppströms när mängder av plankor slet sig gjorde att hela Polhems slussprojekt las ner. Foten som syns ovanför mekaniken är ett konstverk i vattnet ovanför slussen. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/4,0