Nautica i Vänersborgs hamn

Nautica i Vänersborgs hamn

Nautica i Vänersborgs hamn

Lastfartyget Nautica från Lettland har tillbringat några dagar i Vänersborgs hamn. Hon har förmodligen lossat sin last och väntar nu på att lasta ombord en ny last. Nautica ligger väldigt högt i vattnet och med fören betydligt högre än aktern vilket är ett tydligt tecken på att hon för tillfället är utan last. Fartyget får en speciell profil med sin väldigt låga styrhytt, som knappast bidrar till den bästa utsikten från bryggan. Nautica är byggt 1992 och är 87,95 meter lång och 11,85 meter bred. Hamnkranen i Vänersborgs hamn är för tillfället inaktiv och inväntar förmodligen den last som skall lastas ombord. Några besättningsmän från Nautica utnyttjar tiden i hamnen med underhållsarbete och det hörs ett lågt brummande ljud från fartygets motor. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/9,0