Naven i Brinkebergskulles sluss

Naven i Brinkebergskulles sluss

Naven i Brinkebergskulles sluss

Lastfartyget Naven håller sakta på att glida in i Brinkerbergskulles sluss. På bryggan står lotsen och styr in fartyget med säker hand. Det krävs en van hand vid rodret för Naven är 88,29 meter lång och 13,21 meter bred så marginalerna är ganska små i slussen. I princip är det så stora fartyg som dagens slussar i Trollhätte kanal klarar av men nya är under planering och tanken är att dom skall stå klara 2030. Naven är fullastad med björkmassaved, som skall levereras till Gruvöns pappersbruk i Grums. I Brinkebergskulles sluss lyfts fartygen de sista 6 meterna för att komma i nivå med Vänern och då har dom lyfts sammanlagt 44 meter från havsnivån vid Göteborg i Trollhätte kanals sex slussar. Efter slussen i Brinkebergskulle är det inte långt till öppet vatten på Vänern. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/4,5