Nohab Vattenturbiner Provstation

Nohab Vattenturbiner Provstation

Nohab Vattenturbiner Provstation

På den röda tegelbyggnaden kan man idag läsa med stora bokstäver Nohab Vattenturbiner Provstation. Innan det kom i Nohabs äga var byggnaden en provisorisk kraftstation i början på 1900-talet för att testa om det överhuvudtaget gick att sälja elektricitet innan Kungliga Vattenfalls styrelse tog ett beslut om att bygga ett stort kraftverk. Det visade sig att det fanns kunder och bland annat Skara stad köpte elkraft och när Olidens kraftstation var klar hade man redan kunder. När Oldidestationen var klar togs den över av Nohab, som provstation för turbiner. Efter Nohab lagts ner stod byggnaden tom i många år och förföll men idag är den renoverade och bland annat ett ölbryggeri håller till i den gamla tegelbyggnaden. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/10